O  N A M A

"ORO" - Srpsko kulturno - umetničko društvo e.V.
Društvo srpsko-nemačkog prijateljstva

U proteklom periodu u radu društva “ORO” učestvovalo je nekoliko hiljada građana. Članovi i ansambli društva “ORO” izveli su preko 1200 javnih nastupa širom SR Nemačke, Jugoslavije i Srbije. Uključujući i nastupe na televiziji, programe društva “ORO” gledali su milioni ljudi.

...od Oederweg-a preko Mousonstrasse i Schönstrasse do Heddernheimer Landstraße, od folklornih igara do modernih plesova, od narodnog orkestra do zabavnog i tamburaškom orkestra, od biblioteke i izložbi slika do ručnih radova i literarnog stvaralaštva , od sopstvenih koncerata do divnih javnih nastupa širom Nemačke, Jugoslavije i Srbije,

od školskih ekskurzija do turneja po Jugoslaviji, od emisija “Znanje-imanje” do Dragačevskog sabora trubača u Guči, od problematike žena migranata do Male privrede, od najmladjih predškolskog uzrasta do najstarijih, od početnika i amatera do afirmisanih umetnika (kao što je danas naša nekadašnja članica Anica Dobra ), od radnih sastanaka do svečanih akademija i zajedničkih dočeka Nove godine…

razvijali su se godinama putevi našeg uspešnog i dostojanstvenog rada na koji smo danas ponosni...