A N S A M B L I

• Mala grupa – uzrast od 5 do 10 godina
Probe se održavaju petkom od 18.00 do 19.00 h,

U ovoj grupi deca se postepeno uvode u tajne folklorne igre i čuvanja tradicije. Istovremeno, razvijaju osećaj za muziku i ritam koji doprinosi ovladavanju prostorne orijentacije i koordinacije pokreta. Kada ovladaju osnovnim koracima, prelaze u sledeću fazu i treniraju sa B- grupom.
Odgovorni rukovodilac: Irena Alivkina
Trener: Andrijana Lisica

• B - Grupa
Probe se održavaju petkom od 19.00 do 20.00 h

U ovoj postavi deca vežbaju do svoje 15-godine, a tada prelaze i popunjavaju prvi ansambl, A- grupu. B-grupa predstavlja spontani prelaz i pripremu za prvi ansambl. Nastupaju na raznim manifestacijama i smotrama, čak i u onim takmičarskog karaktera. Ovakvim načinom rada smena generacija se odvija bez većih potresa.
Umetnički rukovodilac i trener: Snežana Cvetanović

• A – Grupa
Probe se održavaju petkom od 20.00 do 22.00 h, nedeljom od 15.00 do 17.00 h

Prvi ansambl čine svi oni koji su svojim radom i talentom došli do pozicije A-grupe, tako da ovaj ansambl pokazuje najkvalitetniji nivo bavljenja folklorom.
Umetnički rukovodilac i trener: Snežana Cvetanović